Povinné kontroly kotlů na pevná palivaZákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší v platném znění

Nejpozději 1. ledna 2017 musí každý provozovatel kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního topení, disponovat zprávou o kontrole jeho technického stavu a provozu. Doklad musí vystavit odborně způsobilá osoba.

informace o příslušném odborníkovi na http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php  (seznam je průběžně doplňován o nově proškolené osoby) 

 


18. 11. Romana

Zítra: Alžběta

Obec Prasek je členem:

www.spolecnacidlina.cz

www.smocr.cz

Královéhradecký kraj spolufinancuje projekt dostavby kanalizace v obci  

http://www.kr-kralovehradecky.cz

Návštěvnost stránek

140999