IROP_CZ_RO_B_C RGB[1].jpgStručný popis projektu:

Projekt Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v ZŠ Prasek“ je zaměřen na vybudování nových kmenových učeben, odborné počítačové učebny, odborné přírodovědné učebny a zajištění bezbariérovosti vzdělávacího zařízení. V rámci těchto aktivit dojde k rekonstrukci 1.NP stávající budovy a nástavbě 2.NP. V neposlední řadě je předmětem projektu úprava stávající zeleně a venkovního prostranství v areálu školy.

Cíle projektu:

Výsledky projektu "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v ZŠ Prasek " vedou k naplnění investiční priority IP 10 "Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovednosti a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu" a specifického cíle 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení".

Cílem projektu je:

  • vybudování odborné počítačové učebny
  • vybudování odborné přírodovědné učebny
  • vybudování kmenových učeben
  • zajištění bezbariérové dostupnosti školy
  • úprava zeleně a venkovního prostranství

Výsledky projektu:

Realizací projektu dojde jednoznačně k pozitivním změnám v rámci vyučování na Základní škole Prasek. V rámci projektu dojde k rozšíření kapacity školy a také ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky. Současně se zlepší podmínky pro stávající výuku. Dojde také ke zlepšení výuky ve vazbě na klíčové kompetence - práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy, neboť budou vybudovány odborné učebny s vazbou na tyto klíčové kompetence.

Projekt "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v ZŠ Prasek" je spolufinancován Evropskou unií.

 

      INFORMACE O PRŮBĚHU PROJEKTU NALEZNETE ZDE

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Obec Prasek je členem:

 

www.spolecnacidlina.cz

www.smocr.cz

Královéhradecký kraj spolufinancuje projekt dostavby kanalizace v obci a "Územní plán obce Prasek" 

http://www.kr-kralovehradecky.cz

Návštěvnost stránek

178243