Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5
Mikulášská nadílka 5.12.2023
6 7 8 9
VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY dne 9.12.2023
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č. 1/2018 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad (ke stažení v plném znění zde s přílohou, kde jsou uvedeny ceny za svoz zde)

16.3.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy    třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území (ke stažení v plném znění zde) 16.3.2006
Vyhláška č.1/2013 o místním poplatku ze psů (ke stažení v plném znění zde)

 4.10.2013

Vyhláška č. 1/2009 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad (ke stažení v plném znění  zde)  1.1.2009
Vyhláška č.2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (ke stažení v plném znění zde)

 4.10.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (ke stažení v plném znění zde)

1.1. 2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (ke stažení v plném znění zde) 1.1. 2022

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech