Sociálně-právní ochrana dětí

 

  • Koncem roku 2012 byla schválena novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.  Díky tomuto předpisu se prvně v historii veřejné správy můžeme setkat se standardy kvality výkonu přenesené působnosti, v tomto případě orgánů sociálně-právní ochrany. Jsou vymezeny základní okruhy standardů, jimiž jsou postupy sociální práce s klienty a stan dardy personálního, organizačního a technicko-provozního zajištění této agendy zajištěny. Součástí úpravy jsou i zásady, na jejichž základě je ochrana práv dětí vykonávána. Pro naplnění standardů bylo stanoveno dvouleté přechodné období do 31. prosince 2014.
  • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí přinesl standardy nejen pro úřady obcí z rozšířenou působností, ale i pro pověřené úřady a obecní úřady I. typu, dále i pro organizace, které na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany tuto činnost vykonávají nebo pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
  •  V souladu s § 9a odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb. a s prováděcí vyhláškou č. 473/2012 Sb. platí povinnost řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí rovněž pro všechny pověřené úřady a obecní úřady I. stupně.

 Zastupitelstvo obce Prasek schválilo tyto standardy kvality sociálně právní ochrany děti:

  1. Standardy kvality SPO obce Prasek (ke stažení v plném znění zde)
  2. Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013   (ke stažení v plném znění zde)
  1. Základní kontakt na obec a starostu (více zde)

 

 

 

 

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Obec Prasek je členem:

 

www.spolecnacidlina.cz

www.smocr.cz

Královéhradecký kraj spolufinancuje projekt dostavby kanalizace v obci a "Územní plán obce Prasek" 

http://www.kr-kralovehradecky.cz

Návštěvnost stránek

178243