Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č. 1/2018 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad (ke stažení v plném znění zde s přílohou, kde jsou uvedeny ceny za svoz zde)

16.3.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy    třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadlů vznikajících na jejím katastrálním území (ke stažení v plném znění zde)  16.3.2006
Vyhláška č.1/2013 o místním poplatku ze psů (ke stažení v plném znění zde)

 4.10.2013

Vyhláška č. 1/2009 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad (ke stažení v plném znění  zde)  1.1.2009
Vyhláška č.2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (ke stažení v plném znění zde)

 4.10.2013

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

  • usnesení ze zasedání ZO jsou zveřejněna na úřední desce

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

Obec Prasek je členem:

 

www.spolecnacidlina.cz

www.smocr.cz

Královéhradecký kraj spolufinancuje projekt dostavby kanalizace v obci a "Územní plán obce Prasek" 

http://www.kr-kralovehradecky.cz

Návštěvnost stránek

178244