Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3
Zápis do MŠ Prasek
4
Zápis do MŠ Prasek
5 6 7
8 9 10 11 12 13
Oslava dne matek 13.5.2023
14
15 16 17 18 19 20 21
Botanická a přírodovědná poznávací stezka
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Prodej kuřice
31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška č. 1/2018 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad (ke stažení v plném znění zde s přílohou, kde jsou uvedeny ceny za svoz zde)

16.3.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy    třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území (ke stažení v plném znění zde) 16.3.2006
Vyhláška č.1/2013 o místním poplatku ze psů (ke stažení v plném znění zde)

 4.10.2013

Vyhláška č. 1/2009 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad (ke stažení v plném znění  zde)  1.1.2009
Vyhláška č.2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (ke stažení v plném znění zde)

 4.10.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (ke stažení v plném znění zde)

1.1. 2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (ke stažení v plném znění zde) 1.1. 2022

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech